Marketing internetowy dla małych firm

Marketing internetowy dla małych firm

Marketing internetowy realizowany w mikro i małych przedsiębiorstwach ma swój specyficzny charakter. Pewne formy czy narzędzia wykorzystywane w dużych firmach mogą być dla tych mniejszych nieskuteczne, nieopłacalne czy po prostu niemożliwe do zrealizowania ze względu na ograniczone zasoby. Niemniej jednak mikro i małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z tych samych czy podobnych narzędzi internetowych. Odbywa się to jednak zazwyczaj przy zaangażowaniu mniejszych kwot pieniężnych i mniejszych zasobach ludzkich do obsługi danych działań. Mali przedsiębiorcy mogą także skupić się na dedykowanych rozwiązaniach, które szczególnie w Internecie są dla nich łatwo dostępne i stwarzają niespotykaną możliwość konkurowania nawet z największymi z danej branży. Niewielkie firmy, które działają na lokalnych rynkach z ograniczoną liczbą klientów po wejściu do Sieci stają przed ogromną szansą dotarcia do bardzo wielu nowych oraz potencjalnie zainteresowanych ich produktami i usługami nabywców.

Zapoznaj się z ofertą na działania marketingowe dedykowaną dla małych firm.

Grupy docelowe polskich małych firm

Aby skutecznie wykorzystać tę szansę, przedsiębiorstwo przed rozpoczęciem działań marketingowych powinno określić docelową grupę klientów. Kluczem do poznania potencjalnych nabywców jest sprecyzowanie ich cech charakterystycznych. Wiek, płeć, narodowość, przeciętny dochód, hobby, stan cywilny czy wreszcie umiejętność obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu to ważne czynniki, które warunkują plany e-marketingowe. Zaznajomienie się ze specyficznymi cechami potencjalnych klientów ułatwi wybór narzędzi i pomoże w stworzeniu skutecznej strategii, którą z powodzeniem będzie można stosować w wielu kanałach komunikacyjnych. Przykładem mikro projektu e-commerce, który ma bardzo wąską grupę rozpoznanych odbiorców może być np. sklep oferujący winietki do pobrania. Istotną zaletą prowadzenia działań marketingowych w Internecie, wyróżniającą Sieć od tradycyjnych mediów, jest możliwość kierowania reklam do sprecyzowanej grupy odbiorców, dlatego tak ważne jest dokładne poznanie swoich klientów.

Jak wynika z raportu Poczty Polskiej ze stycznia 2017 roku pt. „Cross border e-commerce. Szansa czy zagrożenie?” obecnie jedynie 7% polskich sprzedawców internetowych sprzedaje swoje towary za granicę. Biorąc pod uwagę również fakt, że podmiotem niniejszych rozważań są mikro i małe firmy działające zazwyczaj na lokalnych rynkach można założyć, że klientami takich przedsiębiorstw w przeważającej większości są Polacy. Warto więc się zastanowić jakie charakterystyczne cechy posiadamy jako społeczeństwo i czy będą one miały wpływ na wykorzystanie w firmach e-marketingu.

Działania marketingowe w małych firmach

Mikro i małe przedsiębiorstwa w większości przypadków prowadzą swoje działania marketingowe w sposób intuicyjny. Przedsiębiorcy nie mają odpowiednich funduszy na otwarcie działu marketingu, w którym mogliby zatrudnić specjalistów. Nie mają również czasu na szczegółowe plany komunikowania się z klientem czy budowania marki przedsiębiorstwa. Trudno bez stabilizacji i odpowiedniego zorganizowania tworzyć strategie marketingowe.

Po pierwsze strategia

Ważnym krokiem w zastosowaniu marketingu w mikro i małych przedsiębiorstwach jest zbudowanie planu działań. Takiego planu, opracowanego jeszcze przed rozpoczęciem działalności, do którego będzie można później sięgać nawet przy dużym natłoku innych spraw. Odpowiedni biznesplan uwzględniający działania marketingowe zaoszczędzi czas, którego często podczas prowadzenia działalności gospodarczej brakuje. Dzięki temu wszelkie akcje reklamy i promocji będą z góry zaplanowane, dobrze zorganizowane, sprawnie zrealizowane oraz odpowiednio skontrolowane. Odpowiadając na bieżące potrzeby marketingowe swojej firmy, bez strategii często można zapomnieć o wyżej wymienionych bardzo ważnych etapach. Jednak prowadzenie czynności zachowując etapy planowania, organizowania, realizowania oraz kontroli pomagają zachować spójność i wysoką efektywność komunikacji z klientem.

Planując działania przedsiębiorstwa dokonuje się także analizy otoczenia. Przedsiębiorca już wcześniej sam może odpowiedzieć sobie na pytania, które mogą pojawić się później w trakcie bieżącej działalności firmy. Warto przeanalizować zarówno bezpośrednią, jak i dalszą konkurencję oraz uzyskać informacje o dostawcach i cenach ich usług. Bardzo ważnym elementem jest dokładna analiza potencjalnych klientów, a także uwarunkowania prawne panujące w danym kraju.

Marketing jako narzędzie do walki z konkurencją

Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy wskazują działania marketingowe i promocję marki jako jedne z najskuteczniejszych i najczęściej wybieranych czynności w celu sprostania konkurencji. Z „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce” z 2016 roku, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że marketing obok poszerzania oferty i ulepszania produktów i usług jest skutecznym działaniem, które pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *