Marketing internetowy – definicja, narzędzia i formy

Marketing internetowy - definicja, narzędzia i formy

Internet dostarcza szereg narzędzi marketingowych i możliwości ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Warto wyjaśnić co rozumiane jest pod pojęciem marketingu internetowego. Również takie terminy jak online marketing, e-marketing oraz spotykany w literaturze anglojęzycznej marketing cyfrowy (ang. digital marketing) często używane są zamiennie. Najprostszym określeniem odnoszącym się do wszystkich wymienionych wyżej terminów będzie stwierdzenie, że marketing internetowy jest to rodzaj marketingu realizowanego przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Aby dobrze zrozumieć to zagadnienie warto zdefiniować również samo pojęcie marketingu, a także wyjaśnić jakie używane są narzędzia online do realizacji jego funkcji.

Co to jest marketing?

Marketing, często błędnie spłycany do reklamy i promocji, w rzeczywistości ma dużo szerszy kontekst. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (ang. American Marketing Association) w 2008 roku sformułowało wiodącą definicję.

„Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”

Oznacza ona, że marketing to podejmowane działania, zbiór instytucji i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert, które mają wartość dla odbiorców, klientów, partnerów i całego społeczeństwa. To ogólne wyjaśnienie istoty marketingu nie wyczerpuje jednak tematu. Bardziej konkretną definicję w odniesieniu do przedsiębiorstw sformułował ekonomista Philip Kotler.

„Marketing jest to funkcja przedsiębiorstwa, która polega na rozpoznaniu niezaspokojonych potrzeb i pragnień, definiowaniu i mierzeniu ich rozmiarów oraz potencjalnej opłacalności, określeniu rynków, które dana firma może najlepiej obsługiwać, podejmowaniu decyzji dotyczących odpowiednich dóbr, usług i programów obsługi wybranych rynków, oraz w której od każdego w firmie wymaga się myślenia w kategoriach klienta i jego obsługi.”

Jak wynika z powyższych definicji, współczesne podejście do marketingu to zdecydowanie zorientowanie na zaspakajanie potrzeb klienta.

Narzędzia marketingu internetowego

Narzędzi internetowych, które umożliwiają przedsiębiorcom realizację funkcji marketingu jest wiele. Właściciele firm są świadomi takich kanałów komunikacji online z klientem jak: strony internetowe, media społecznościowe czy wiadomości e-mail. Oczywiście jest to tylko niewielka część dostępnych rozwiązań, które przedsiębiorstwo może zastosować w swoich działaniach w Sieci. Oprócz wymienionych powyżej można wyróżnić także między innymi pozycjonowanie, programy partnerskie, marketing kontekstowy, marketing szeptany, wideo marketing, linki sponsorowane, marketing w wyszukiwarkach czy analitykę internetową, która wspiera te wszystkie działania.

Formy marketingu online

Pokaźna liczba pojęć z pewnością nie ułatwia przedsiębiorcom wyboru najbardziej odpowiednich narzędzi dla swojej działalności. Wynika to przede wszystkim z dużej liczby dostępnych narzędzi, jakich można użyć, a także ze sporego tempa rozwoju Internetu, gdzie zmiany są tak dynamiczne jak nigdzie indziej. Klasyfikacja internetowych kanałów marketingowych jest niezwykle trudna. Popularne i polecane pięć lat temu narzędzia mogą być już dzisiaj kompletnie nieskuteczne i pomijane w wykazach. Jednak w celu przedstawienia możliwości wykorzystania marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa przyjęto podział narzędzi na następujące formy:

  • Display (reklama graficzna),
  • Wideo,
  • SEM (marketing w wyszukiwarkach internetowych),
  • Ogłoszenia,
  • E-mail,
  • Pozostałe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *